Tanulmányok, elemzések
1767 anyag az adatbázisban
Bevezető

Magyarországon a bruttó hazai termék 2014 III. negyedévében 3,2%-kal nőtt az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóipar, az építőipar, valamint a mezőgazdaság teljesítménye jelentősen bővült. 2014 III. negyedévében a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez képest 3,1, az előző negyedévihez képest 0,5%-kal növekedett.

Termelési oldal

A III. negyedévben az ipar hozzáadott értéke 5,6, ezen belül a feldolgozóiparé 6,2%-kal nagyobb lett az előző év azonos időszakához viszonyítva. A feldolgozóiparon belül a közútijármű-gyártás, illetve a hozzá kapcsolódó beszállító ágazatok teljesítménye nőtt jelentősen. Az építőipar teljesítménye 11,6%-kal emelkedett, ezen belül az épületek és az egyéb építmények építése egyaránt bővült.

A mezőgazdaság teljesítménye a III. negyedévben 10,8%-kal nőtt.

A szolgáltatások bruttó hozzáadott értéke együttesen 1,7%-kal bővült az előző év azonos időszakához képest. A kereskedelem, szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás hozzáadott értéke 3,0%-kal emelkedett, ezen belül a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás nemzetgazdasági ág növekedése volt jelentős. A szállítás, raktározás ág teljesítménye 4,4%-kal nőtt, összhangban az ipar teljesítményével. Az információtechnológiai szolgáltatások bővülése következtében az információ, kommunikáció nemzetgazdasági ág hozzáadott értéke 2,4%-kal növekedett. A pénzügyi, biztosítási tevékenység teljesítménye 0,9%-kal mérséklődött, mivel a vállalatok növekvő hitelfelvétele továbbra sem tudta ellensúlyozni a lakossági hitelek csökkenését.

A biztosítási szerződések száma közel azonos volt az előző év azonos időszakához
képest. A szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység együttes hozzáadott értéke 3,0%-kal bővült, ezen belül a tudományos kutatás és fejlesztés növekedése jelentős volt. A közigazgatás, oktatás, egészségügy együttes teljesítménye 0,2%-kal emelkedett.

A bruttó hazai termék 2014. III. negyedévi, 3,2%-os bővüléséhez az ipar 1,1, az építőipar 0,4 és a szolgáltatások 0,7 százalékponttal járultak hozzá. A mezőgazdaság 0,6 százalékponttal növelte a GDP változását.

Felhasználási oldal

A háztartások tényleges fogyasztása 2014 III. negyedévében 1,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A tényleges fogyasztás összetevői között a legnagyobb arányt képviselő háztartások fogyasztási kiadása 1,0%-kal emelkedett. A háztartások fogyasztási kiadásán belül a nagy súlyú kiadási csoportok közül az élelmiszerek, a közlekedés, a szabadidő és kultúra, a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás és a lakásszolgáltatások esetében bővült a volumen. Az élvezeti cikkek (szeszes ital, dohányáruk) körében és az egyéb szolgáltatások esetén csökkenést mértünk. A külföldiek magyarországi fogyasztása jelentősen nőtt, a magyarok külföldi fogyasztása
csökkent.

A kormányzattól kapott természetbeni juttatások volumene 2,1, a közösségi fogyasztásé 3,0%-kal meghaladta az egy évvel korábbi szintet. Ezen folyamatok eredményeként a végső fogyasztás 1,3%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához mérten.

A bruttó állóeszköz-felhalmozás 13,2%-kal bővült. Mind az építési beruházások, mind a gép- és berendezésberuházások volumene továbbra is erőteljesen emelkedett. A nemzetgazdasági ágak döntő többségében a beruházási teljesítmény nőtt. A nagyobb súlyúak közül a szállítás, raktározás, a feldolgozóipar, valamint a közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén jelentős bővülés történt. Az ingatlanügyletek beruházásai mérséklődtek.

A bruttó felhalmozás 19,1%-kal emelkedett az egy évvel korábbi szinthez képest.

A belföldi felhasználás a III. negyedévben összességében 5,5%-kal nőtt. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmában - folyó áron - 685 milliárd forint aktívum keletkezett. Az export összesen 7,9, az import 11,0%-kal emelkedett. Az áruforgalom kivitele 7,5, behozatala 12,4%-kal bővült. A nemzetgazdaság külkereskedelmi forgalmán belül a szolgáltatások (beleértve az idegenforgalmat is) exportja 9,4, az importja 3,9%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

A bruttó hazai termék 2014. III. negyedévi, 3,2%-os bővüléséhez a végső fogyasztás 0,9, a bruttó felhalmozás 4,0 százalékponttal járult hozzá. A külkereskedelmi
forgalom 1,7 százalékponttal mérsékelte a GDP növekedését.

A GDP változása az előző negyedévhez képest szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok szerint 2014 III. negyedévében a gazdaság teljesítménye 0,5%-kal nőtt az előző negyedévihez képest, ezen belül a mezőgazdaság bruttó hozzáadott értéke 5,8, a szolgáltatásoké 0,4%-kal emelkedett, az iparé 0,9, az építőiparé viszont
0,6%-kal csökkent.

A felhasználási oldalon a háztartások fogyasztási kiadása lényegében stagnált (+0,1%), a kormányzattól származó természetbeni juttatások 0,4%-kal nőttek. A közösségi fogyasztás 0,5%-kal bővült. A bruttó állóeszköz-felhalmozás 3,0%-kal emelkedett. Az export 1,1, az import 0,1%-kal nőtt.

Az Európai Unió (EU-28) tagországainak együttes bruttó hazai terméke 0,3%-kal növekedett, Németország bruttó hazai terméke lényegében stagnált (+0,1%) 2014 III. negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva az Eurostat gyorsjelentése szerint.Bevezető


NYOMTATÁS       TELJES TANULMÁNY NYOMTATÁSA       KÜLDÉS E-MAILBEN      


Kapcsolódó cikkek:

  Akár 3,5 %-kal is nőhet a GDP jövőre
  Növekedést vár a Coface
  Közel 4 százalékkal nőtt a GDP
  Közel 4 százalékkal nőtt a GDP
  Nőtt a GDP
  Nőtt a GDP
  Nőtt a GDP
  Nőtt a GDP
  Közel 2 százalékkal nőtt a GDP
  A reklám jelentősen hozzájárul a magyar gazdaság GDP-jéhez
  A második negyedévben már nőtt a GDP
  2013. II. negyedévében 0,5 százalékkal nőtt a GDP
  KSH: stabilan csökken a GDP
  Másfél százalékkal csökkent a GDP
  Másfél százalékkal csökkent a GDP
  Egy százalékkal csökken a GDP
  Csökkent a GDP
  Egy ezrelékkel csökkent a GDP az Unióban
  Lassult a német GDP-növekedés a második negyedévben
  2012 I. negyedévében 0,7%-kal csökkent a GDP

További tanulmányok

Balatoni ingatlankörkép
Így tervezik a családi cégek vez...
2018-ban további mérsékelt növek...
Rekord és enyhülés a lakások drá...