Oktatás
12 oktatási intézmény az adatbázisban

Általános Vállalkozási Főiskola
Budapest, Magyarország

Marketing és Kommunikáció Tanszék

Tanszékvezető: dr. Bárd András
Tanszékhez tartozó telefonszám: 381-8123
Tanszékhez tartozó szobaszám: 302, 404

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Szakok

Üzleti kommunikáció szak (alapképzés)

Az álláshirdetésekből egyértelműen kiderül, hogy a hazai piacon munkaerőt kereső szervezetek, vállalatok különös hangsúlyt fektetnek leendő munkatársaik kommunikációs képességeire, készségeire. Az előzetes felmérések alapján a hazai vállalatok és vállalkozások elsősorban olyan szakembereket keresnek, akik rendelkeznek megfelelő marketing, reklám, PR, illetve a sikeres üzleti kommunikációt megalapozó társadalomtudományi ismeretekkel (szociál- és szervezet-pszichológia, gazdasági és menedzsment ismeretek), valamint készségszinten képesek prezentálni, üzleti tárgyalásokat bonyolítani, rendezvényeket szervezni, sajtóközleményeket, üzleti leveleket írni, kiválóan beszélnek legalább egy idegen nyelvet és jártasak az informatika sokrétű alkalmazásában.

A szak elsősorban a hazai munkaerőpiac számára képez olyan szakembereket, akik a legkülönbözőbb munkaterületeken használható, konvertálható tudással, készségekkel és gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek. Éppen ezért a képzés a mai kor követelményeire felkészítő, egyedülállóan hatékony, ugyanakkor költségigényes kiscsoportos formában folyik. A végzett szakemberek (üzleti kommunikátor) dolgozhatnak reklám, vagy marketing cégek munkatársaként, közép- és nagy-vállalatok különböző (pl. ügyfélszolgálati, értékesítési, humán menedzsment) részlegeiben, de ismereteiket saját vállalkozásukban is kamatoztathatják.

Olyan kommunikációs szakemberek képzése, akik a piaci viszonyok között működő nyomtatott és elektronikus média munkaerő-piaci igényeinek megfelelő gazdasági és vezetési ismeretekkel, kommunikációs készségekkel és képességekkel rendelkeznek. Szakképzettségük birtokában képesek a közigazgatásban, az üzleti világban, a különböző vállalatoknál, intézményeknél, széles körű kommunikációs feladatok (pl. értékesítés, üzleti levelezés, rendezvények, bemutatók szervezése) ellátására. További cél az egyetemi szintű tanulmányokra való felkészítés is.

A 7 féléves nappali tagozatos alapképzés keretében közel 50 tárgy oktatására, illetve három (Komplex gazdasági és Komplex pszichológia, valamint PR és sajtókapcsolatok) szigorlatra kerül sor. A képzés további főbb tanulmányi területei: jogi ismeretek, civilizáció-, társadalom- és média-történet, filozófia, politológia, pszichológia, szociológia, illetve kommunikáció és média ismeretek, marketing, pénzügy, vállalkozástan, valamint retorika, tárgyalástechnika, viselkedéskultúra.

Szakmai gyakorlatként a hallgatók a képzés során öt alkalommal (a 2-6 félévekben) két-három napos (összesen 60 órás), a szakmai törzsanyag tanulmányi területéhez illesztett speciális kommunikációs készségfejlesztő tréningen, valamint a hatodik félévben 12-15 hetes (legalább 270 órás) külső terepgyakorlaton vesznek részt. Az előzőeken túl a diploma megszerzésének feltétele a komplex záróvizsga sikeres letétele és a bírálattal elfogadott szakdolgozat megvédése - prezentációval. A záróvizsgára bocsátáshoz legalább 210 kredit pont megszerzése, illetve a kritérium követelmények (szigorlatok, szakmai gyakorlat) teljesítése szükséges. A diploma kiadásához legalább egy államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsgára is szükség van.

Az Üzleti kommunikáció szakon a szakterület egyes kérdéseiben való elmélyülés lehetőségét a képzésnek a választott szakirányokon történő befejezése biztosítja. A III. évfolyamos hallgatók az 5. félév befejezése előtt pályázatot nyújtanak be, hogy melyik szakirányon és miért ott szeretnék befejezni a képzést. A szakirányok közül az indul, melyre legalább 15 hallgató jelentkezett. A 2004/2005-ös tanévtől tervezett szakirányok témakörei: vállalati és média.

A képzés nappali tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában folyik. A költségtérítés mértéke a 2005/2006-os tanévben: 180eFt.


Reklámszervező szakmenedzser (felsőfokú szakképzés)

A reklámszervező szakmenedzser a gazdasági, üzleti életben nélkülözhetetlen marketing- és reklám tevékenységek szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos olyan vezetői feladatokat lát el, amelyek megoldása még főiskolai szakirányú közgazdász végzettséget nem igényelnek. Alapvető feladata a különböző média (nyomtatott és elektronikus sajtó), illetve marketing- és reklám-ügynökségek (Key Account) kreatív és média részlegei, valamint vásár- és kiállítás-szervezővállalkozások számára.

Előbbieken kívül:

felsővezető melletti szakmenedzseri teendők ellátása,
a vállalkozások marketing-stratégiájának és a stratégiából következő operatív programok tervezése, bonyolítása, értékelése,
vállalati imázs- és arculat-tervezés,
a társaság reklámhordozóinak tervezése, beszerzése, készleten tartása, ügyfelek felkutatása és meggyőzése,
a korábbi ügyfélkapcsolatok karbantartása,
termék és szolgáltatás reklámozása, megrendelések felkutatása, az értékesítés szervezése, bonyolítása, marketing- és reklám-költségek tervezése, adminisztrációja,
szakmai kiállítások, konferenciák tervezése, szervezése és koordinálása,
marketing- és reklám-hatékonyság mérése, elemzése, a reklámetikai szabályok betartása, betartatása.
A 4 féléves képzés keretében - nappali tagozaton, közel kétezer órában - 30 tárgy modulrendszerben történő oktatására kerül sor. A képzés főbb tanulmányi területei: általános alapismeretek (közgazdaságtan, módszertan, jog, vállalkozás, idegen nyelv), alkalmazott magatartástudomány (szervezeti viselkedés, etikett, protokoll, üzleti etika, üzleti kommunikáció), szakismeretek (gazdálkodás, reklám, hirdetés, szervezés-vezetés, marketing), speciális szakismeretek (média technológia, nemzetközi marketing). Az előzőeken túl a hallgatók mind a négy félévben 60 óra/félév tanirodai, illetve az első tanév után 4 hét (120 óra) szakmai gyakorlaton vesznek részt

A felsőfokú szakképesítés (OKJ 55.3435.01) megszerzésének további feltétele a szakmai (írásbeli, szóbeli, gyakorlati) vizsga sikeres letétele és a bírálattal elfogadott szakdolgozat megvédése - prezentációval. A vizsgára bocsátáshoz, a tanulmányi követelmények teljesítése mellett, államilag elismert középfokú, C típusú nyelvvizsga teljesítése szükséges.

A szakképesítés megszerzését követően a reklámszervező szakmenedzser - az akkori felvételi eljárás szabályai szerint - kérheti felvételét a főiskola alapképzési szakjainak valamelyikére. Sikeres felvételi esetében a felsőfokú szakképzésben megszerzett max. 60 kredit pont - a Tanulmányi- és Vizsgaszabályzat előírásainak megfelelően - beszámításra kerülhet.

A képzés nappali tagozaton, államilag finanszírozott és költségtérítéses formában folyik. A költségtérítés mértéke a 2005/2006-os tanévben: 140eFt.

NYOMTATÁS       FÓRUM       KÜLDÉS E-MAILBEN


Elérhetőségek
Cím: 1114 Budapest, Villányi út 11-13.
Telefon: 381-8123
Telefax: 466-7410
Mobil: -
E-mail:   -
Web: http://www.avf.hu/tanszekek/MA/

Legfrissebb hírek

Miért érdemes luxusapartmanházban ...
A szürke autók népszerűbbek, mint ...
Tízből kilenc eMAG-vásárló okosórá...
Sztaniszláv András lett a világ eg...
Ipari járműhöz strapabíró tömlő sz...
Te mit kezdesz azokkal, akik nem o...
Tanulmányok

Bérletidíj-csökkenéssel zárta az é...
Marketing és kommunikációs trendek...
A cégvezetők még nem lélegeztek fe...
2024-ben visszatérhet a kkv-k opti...
A csökkenő kereslet fokozza a prom...
Az e-kereskedelemben már egy számj...
Marketing eszközök

A vevőszolgálat 4 C-je
Az 5 legfontosabb vásárló típus
Mit kell tartalmaznia a stratégi...
Hogyan hozhatjuk ki a legtöbbet ...
Kifizetődő őszinteség
Hogyan írjunk hatékony sajtóközl...
Marketingelmélet

Termékpolitika
Márkakiterjesztés
A márkaidentitás
Értékesítési rendszer tervezése
Szolgáltatásmarketing
Vásárlói marketing
Márkatörténet

Márkatörténet: G-Shock
Márkatörténet: Dove
Márkatörténet: CD
Márkatörténet: Mary Kay
Márkatörténet: Volvo
Márkatörténet: Vénusz
Mediainfo.hu legfrissebb

Alkalmas vagyok a vendéglátásban v...
Itt a farsang, áll a bál! Néhány g...
A Szallas.hu Valentin-napi online ...
Ingyen öleléssel tért vissza az EF...
Hogyan használjuk az ipari áramot?...
Hogyan működik az airbrush? Vegyük...
Kihívások az agráriparban - speciá...
News4businness.hu legfrissebb

A szürke autók népszerűbbek, mint ...
Tízből kilenc eMAG-vásárló okosórá...
Tudnivalók, mielőtt botox kezelésr...
A Szallas.hu Valentin-napi online ...
Mire való a kutyapelenka, mikor je...
Sztaniszláv András lett a világ eg...