Oktatás
12 oktatási intézmény az adatbázisban

Széchenyi István Egyetem
Győr, Magyarország

Jog- és Gazdaságtudományi Kar, Marketing és Menedzsment Tanszék

Tanszékvezető: Dr. habil. Józsa László CSc.
E-mail: jozsal@sze.hu, jozsal@vnet.hu

Tanszéki adminisztrátor: Knauszné Illés Gabi
E-mail: knauszne@sze.hu

A tanszék megalapítása

A Tanszék elődje a Széchenyi István Főiskola Közgazdasági Fakultásán, 1991. őszén alakult meg Szervezés és Vezetés Tanszék néven. Tantárgyai kódjának "sv" előtagja még ma is a Tanszék egykori nevére utal.

Az alapítás dr. Szente Béla nevéhez fűződik, aki 10 évig vezette a tanszéket. Az oktatók a Főiskola Építési, Közlekedési és Társadalomtudományi Intézetéből érkeztek a Tanszékre. Az újonnan alakult tanszék profilját a gazdászképzés igényei határozták meg. A korábban más fakultásokon tanított szervezési, vezetési, üzemgazdasági, vállalatgazdasági tantárgyakat az új környezetben általánosabbá kellett tenni, illetve át kellett alakítani a közgazdaságtani oktatás számára alkalmas tartalommal.

Képzési profil

A gazdasági vonatkozású ismeretek közül - teljesen új feladatként - a tanszék profiljába került a Marketing és a Vállalatgazdaságtan. A vezetés-szervezés tárgykörén belül az egyik főtantárgy általános menedzsment ismereteket nyújtott a hallgatóknak, ezeket az ismereteket pedig további, funkcionális menedzsment tantárgyak egészítették ki - így pl. a Humánmenedzsment, Termelésmenedzsment, Projektmenedzsment. A későbbiekben, a stratégiai szemlélet terjedésével új tantárgyként alakították ki és oktatták a Stratégiai menedzsmentet, nagyrészt nemzetközi szakirodalom és esettanulmányok alapján.

Névcsere a profilbővülés jegyében

A menedzsment területek erősödése indokolttá tette a tanszék nevének módosítását Menedzsment Tanszékre. A profil kiszélesedése nyomán a tanszék által gondozott Vállalkozói szakirány a Vállalkozási menedzsment szakirány nevet vette fel.

A Tanszék minden időben kiterjedt oktatási és kutatási tevékenységet folytatott, amely a főiskolai szakok gyarapodásával és a hallgatók számának növekedésével egyre több feladatot adott az oktatóknak.

A Tanszék több évig gondozta a Nemzetközi kapcsolatok szakot, folyamatosan készültek és frissültek a tematikák, tananyagok. Az új tantárgyak között megjelent az Információs erőforrás menedzsment, a Minőségmenedzsment, a Kockázati menedzsment és a Számvitelszervezés, A klasszikus tartalommal oktatott Szervezési ismeretek és Vállalatgazdaságtan, valamint az erős elméleti orientációjú Kommunikációs ismeretek mellett új kínálatként vitték be az oktatásba a Vezetői gazdaságtan, az Üzleti vezetés és a Kommunikációs gyakorlatok című tantárgyakat. Az informatika üzleti súlyának növekedésével kidolgozták Információs erőforrás-menedzsment tantárgyukat.

Nyitás a nemzetközi képzés felé

A nemzetközi érdeklődés a hazai idegennyelvi oktatás erősödése és az Erasmus csereprogramok jóvoltából arra késztette a tanszéket, hogy idegen nyelven is meghirdessen tantárgyakat. Ennek keretében elsőként az angol nyelvű Management Information Systems jelent meg a tanszék palettáján Dr. Élő Gábor gondozásában, aki rövidesen PhD fokozatot szerzett.

A tanszék vezetését 2000-ben Dr. CSc. Varsányi Judit vette át. A vezetése alatti négy esztendőben további tantárgyakkal bővült a tanszék kínálata. A választható tárgyak köre a felfrissített tartalmú Marketing speciálkollégium című tantárggyal bővült, kidolgozták az Értékelemzés és a Tudásmenedzsment tantárgyak tematikáját és prezentációs anyagát. Egy frissebb kiadású szerzőtársi tankönyvre alapozva került be a tantárgyak közé a Termékstratégia, ezen kívül a meglévő angol nyelvű tárgyunk mellé további három angol nyelvű tantárgyat (Management Tools & Practice, Applied Strategy, Brand Management) is meghirdettek az egyetemi kiegészítő képzés hallgatóinak.

Egyetemmé válás, kapcsolatépítés

A Tanszék aktívan részt vett a főiskola egyetemmé válásának folyamatában. Részt vett az egyetemi akkreditációs kérelem összeállításában, majd kidolgozta a Nemzetközi kommunikáció szak indításának akkreditációs anyagát.

A Tanszék egyik fő tantárgyát, a Marketinget gyakorlati foglalkozásokkal bővítették. Az egyetemre érkezett Erasmus cserediákoknak egy-egy szemeszterben a tanszék több tantárgyát is oktatták angol nyelven. Több témavezető irányításával pályázati, kutatási és publikációs tevékenységet folytattak. Hazai és nemzetközi kapcsolataikat tovább erősítették. A tanszék oktatói számos előadást tartottak hazai és külföldi tudományos és üzleti konferenciákon.

A marketingoktatás és kutatás súlyának növekedése

A Széchenyi István Egyetem Jog- és Gazdaságtudományi Karának dékánja a tanszék vezetésével 2004. januárjától Dr. habil. CSc Józsa Lászlót bízta meg. Ezzel párhuzamosan kérelmezték a tanszék nevének megváltoztatását Marketing és Menedzsment Tanszékre, tekintettel a marketing ismeretek növekvő üzleti jelentőségére. Az új név a marketing orientáció erősödése mellett azt is jelzi, hogy a tanszék az üzleti ismeretek bővítését, a kar Business School- jellegének erősítését tűzte zászlajára. A Kar Tanácsa elfogadta a Marketing szakirány indításának tantervét az egyetemi és a kiegészítő képzésekben.

PhD képzés és fejlesztési főirányok

Az Egyetemen megindult PhD. képzés keretében 1 nappali, 4 levelezős és 2 egyéni tanrendű hallgató kutatómunkája kezdődött el. A tanszéki stratégia fő vonásai a 2004-es esztendőt követő időszakra a következők:
-A kutatási tevékenység erősítése, a tanszék nemzetközi és hazai publikációs teljesítményének fokozása.
-Az oktatás tartalmi korszerűsítése, a kiscsoportos foglalkozások számának bővítése.

NYOMTATÁS       FÓRUM       KÜLDÉS E-MAILBEN


Elérhetőségek
Cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Telefon: 96/ 503-487
Telefax: 96/ 613-614
Mobil: -
E-mail:   knauszne@sze.hu
Web: http://kozg.szif.hu/tanszekek/menedzsment/

Legfrissebb hírek

Mi mindenre jelenthet megoldást eg...
Kávézzunk a Föld körül! - Egy élén...
A Rumour by Rácz Jenő nyerte az Év...
Hogyan működnek a vállalatirányítá...
Forgalomnövelés bankkártya-elfogad...
Új vezető az Intersnack Magyarorsz...
Tanulmányok

A vállalkozások egyharmada vesz ré...
Negyedéves rekord a hiteleknél, to...
A vállalkozások csaknem 80 százalé...
A hazai munkaerő motivációi
Több mint 250 milliárd font veszte...
Romániában csaknem 47 százalékkal ...
Marketing eszközök

Hogyan kell működnie a kommuniká...
Automatizálás és vállalati haték...
Hogyan reagálnak a válságra a fo...
Mire alkalmas és mire nem az int...
Mire jó az e-mail marketing?
Mitől lehet sikeres egy reklám -...
Marketingelmélet

Termék vs. piac bővítés
A marketing története
Brand marketing: 10 fontos trend, ...
Fogyasztói magatartás
Csomagolás, megjelenés
Kapacitáskihasználtság
Márkatörténet

Márkatörténet: General Electric
Márkatörténet: Martini
Márkatörténet: Zewa
Márkatörténet: Fulda
Márkatörténet: Pöttyös
Márkatörténet: Costa Coffee
Mediainfo.hu legfrissebb

Mindent a kábítószer-kereskedelemr...
Unod a régi falakat? Dobd fel falm...
Egy jól megépített tető ismérvei (...
Így tartsd karban kedvenc játéksze...
Díszítsük a konyhát gyönyörű konyh...
Hogyan válasszunk kisállateledelt?...
Kiegészítők vezeték nélküli fülese...
News4businness.hu legfrissebb

Mikropigmentációval a női kopaszod...
A Rumour by Rácz Jenő nyerte az Év...
Néhány praktikus tipp a tavaszi pe...
Mi mindent javasolt figyelembe ven...
Áruszállítás, mint veszélyes üzem
Miről szól a tranzakciós tanácsadá...