Marketingelmélet
51 anyag az adatbázisban
Termék-életciklus
Egy termék vagy szolgáltatás sikeréhez vezető út hasonló a biológiában ismert életciklushoz. A befutott termékek eladási eredményeiben ugyanis négy fázis figyelhető meg: bevezetés, növekedés, érettség és hanyatlás. Ezt az analógiát nevezzük termék-életc...
részletek
Termékelfogadás
Akár a termék-életciklus fogyasztói oldalról történő megközelítésének is tekinthetjük a termékelfogadást, amelynek során a fogyasztó megismeri, kipróbálja, majd ...
részletek
Termékpolitika
A vállalat terméke nem több és nem kevesebb, mint bevételeinek kulcsa. Nem az egyedüli nélkülözhetetlen tényező a cég sikerességéhez, viszont a fogyasztói igények kielégítésén keresztül a legfontosabb eszköz az eladások hosszútávú biztosítására. A marke...
részletek
Vásárlási folyamat
A vásárlási döntéshozatal tekinthető információ-feldolgozási folyamatnak, melynek során a fogyasztó fel- és megismeri az adott problémát, majd keresni kezdi és értékeli a lehetséges megoldásokat, végül dönt a vásárlás vagy éppen annak elhalasztása melle...
részletek
Vásárlói marketing
A gyártó és a fogyasztó közti kapcsolat közé ékelődő kereskedelem bevonásával többszereplőssé válik a marketing képlete. A kereskedelmi csatornán keresztül megvalósuló vásárlói marketingnek éppen ezért különböző nézőpontokból különböző meghatározásai él...
részletek
34567891011