Hírek
23467 hír az adatbázisban
Marketing Diamond Awards 2023
Marketinginfo.hu - 2023-12-20 09:19
PR

Megújult kategóriarendszerrel vár a Marketing Diamond Awards 2023. A pályázat leadási határideje: január 5..

A megújult kategóriarendszerben a kategóriák három fő blokkba - Stratégiai marketing, Kampány és Marketingmegoldások kategóriába - kerültek besorolásra. A három blokkban a pályázóknak összesen 17 alkategória áll a rendelkezésére.
 
  • IMÁZS, MÁRKAÉPÍTÉS


A márka összefoglalja egy termék, szervezet akár szolgáltatás arculatát, szlogenjét, logóját és mindazt, amit a fogyasztók, alkalmazottak és egyéb érintettek képzelnek a márkanév hallatán az adott termékről, szolgáltatásról, szervezetről (előnyök, értékek, kultúra, közösség). Ezek pozicionálják a piacon a márka helyzetét, ez ad összehasonlítási alapot a konkurensekkel szemben. Ezekkel a képzelt vagy valós értékekkel lesz több, értékesebb a márka.

Sikeresnek akkor nevezhető a márkaépítés, ha a márkanév meghallása után a potenciális fogyasztók be tudják azonosítani a fogalom mögött levő terméket, szolgáltatást, szervezetet. Eredményes márkaépítésről akkor beszélhetünk, ha a vásárló hajlandó a többletet kifizetve vásárolni, és amikor újra szükséglet lép fel nála, akkor ismét ugyanazt a márkát választja.
 
  • EMPLOYER BRANDING


A napjainkban jellemző munkaerőpiaci helyzetben - a vállalkozások sikerességét egyre erősebben határozza meg a vonzó, a jó, a felelős munkahelyként működés, s az azt támogató belső- és külső, stratégiai és operatív, kampányokban is megjelenő marketingmunka, kommunikációs tevékenység, a "munkaadói márkaépítés". Az employer branding a jelenlegi, az új, az éppen belépő, s a potenciális munkatársakra, a munkaerőpiacra sokoldalúan irányuló, a cégvezetést, a HR-szakterület közvetlen tevékenységét segítő marketing eszközrendszer, mely magában foglalja a jelenlegi vonzerő, a belső és külső munkaadói márkaérték elemzését, a cégen belüli különböző vertikális és horizontális információáramlás, kommunikáció eszközei és hatékonyságának értékelését, a munkatársi elégedettség mérését, a vállalat kultúra elemeinek (küldetés, szemlélet, értékek, attitűdök, magatartás, szemlélet) belső marketinggel történő alakítását, a munkaerőpiaci imázst, employee brandinget, s közvetlenül a toborzást, s kiválasztást, s beilleszkedést segítő különböző marketing eszközöket. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.
 
  • VÁLSÁGMARKETING


A különböző válsághelyzetek az üzleti élet természetes, elkerülhetetlen velejárói, ugyanakkor - külső-belső okokból, sokféle jelleggel (gazdasági-, globális válságból, balesettől, döntési hibából, technológiai változásból egészségügyi helyzetből eredően stb.) kialakulhatnak olyan problematikus, kritikus, katasztrofális helyzetek, melyek "kemény" kihívásokat teremtve, akár a cég egészét is veszélyeztethetik. A válságmarketing feladata, hogy olyan készségeket és gyakorlatot alakítson ki, mely figyeli, elemzi, képes előre jelezni a veszélyhelyzeteket, beazonosítani a válságjeleket, folyamatot, értékelni annak várható hatásait, valamint kezelni ezeket, s a váratlan válságszituációkat egyaránt, mert rendelkezik olyan szakmai intézkedési és kommunikációs "forgatókönyvekkel", amire épülően optimális, célszerű magatartást mutat, hatékony marketingeszközöket alkalmaz. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.
 
  • B2B MARKETING


A B2B (a business-to-business marketing), mint a cégek, a vállalkozói szervezetek közötti üzleti kapcsolatok marketingje sajátos, ún. köztes piaci tevékenység, alapvetően a végső, B2C piaci keresletből származó, oda irányuló teljesítmények kialakításának egy-egy szakaszában. Az üzletileg, profitorientált gondolkodó vevő tudatos beszerzési sajátossága, a többnyire kevés számú piaci szereplő speciális piaci struktúrája, kölcsönös függőségi rendszere, bizalmi, tartós kapcsolati igény, a technológiai-innovációs tényezők versenyképességi szerepet, az értékesítési és kommunikációs csatorna sajátosságai, a piacok nemzetközi nyitottsága jelentik a marketingmunka fő kihívásait. Pályázni adott piacokra irányuló (adott esetben kooperatív jellegű) marketing-stratégiával, azt megalapozó kutatással, ügyfélelégedettség-, ügyfélérték elemzésekkel, CSM (Customer Satisfaction Management), vagy CRM (Customer Relationship management) rendszerek kialakításával, konkrét értékesítési (pl. elektronikus piac), márkaépítéssel, kommunikációs kampánnyal, eszközökkel (pl. kiállításmegjelenés, kiadványok, új piacra lépés) mellett belső marketing, kommunikáció, PR eszközökkel is lehet. Adott esetben a vevői oldal például beszerzési stratégiával, beszállítói értékeléssel, hálózatépítéssel, üzleti együttműködéseket építő marketinggel is lehetséges. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.
 
  • INNOVÁCIÓ MARKETING


A vállalkozások, a különböző ágazatokban tevékenykedő cégek tudatos (termék, folyamat, szervezeti/menedzsment és a piaci/marketing típusokat kombináló) innovációs tevékenysége határozza meg a realizálható versenyelőnyeit. Az innováció maga egy újat teremtő folyamat, az ötlettől egészen a gazdasági, piaci megvalósításig, bevezetésig. Legfontosabb marketingelvárások, s eszközök a termékkoncepció kialakítása, a termékfejlesztési (k+f) folyamatok marketingkutatási, információs támogatása, a termék piaci tesztelés, s bevezetési kampányok megvalósítása során kerülnek alkalmazásra. A marketinginnovációk a meglévő piacokon való megjelenés hatékonyságát, az új piacokra lépést kreatív, eredményes megoldásait kell, hogy "szállítsák". Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.
 
  • FENNTARTHATÓSÁGI MARKETING


A marketing ezen alkalmazása a vállalkozások környezet- és klímabarát magatartásának megvalósítását, ebben különösen az ESG (Environment (Környezet), Social (Társadalmi), Governance (Irányítás)) kritériumoknak való megfelelés érdekében. Kiemelt marketing feladat, hogy mindezen elvárásoknak való megfelelés stratégiai, operatív piaci lépésekben termékfejlesztésben, árképzésben, kommunikációban, értékesítési tevékenység révén versenyelőnnyé formálódjon, pozitív márkatényezővé formálódjon, erősítse a cég pozitív imázsát, piaci pozícióját, sikerességét. Pályázni stratégiával, kampányokkal, konkrét eszközökkel egyaránt lehet.
NYOMTATÁS       FÓRUM       KÜLDÉS E-MAILBEN      
Kapcsolódó cikkek:

  Marketing Diamond Awards 2023
  Rekordot döntött a Marketing Diamond Awards
  Neves ügynökségi partnerrel hosszabbít a Marketing Diamond Awards
  A Marketing Diamond Awards nevezési határideje meghosszabbítva
  Megvannak a Marketing Diamond Awards 2018-as nyertesei
  Új márkanéven várja pályázóit a volt Marketinggyémántdíj

További hírek ebben a kategóriában

Kerítésépítés és teraszburkolás ...
Mire való a balesetbiztosítás, é...
Egyedülálló elismerésben részesü...
A dongó motorok karbantartása (x...